Silja Galaxy passerar i Oxdjupet på väg till Åbo från Stockholm.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Sjöfartsstatistik

Snabb ökning av utrikestrafik i hamnarna

Antalet passagerare i svenska hamnar ökade med 85 procent under förra årets sista kvartal jämfört med samma period under 2020. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Under årets sista kvartal, oktober-december 2021, var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 4,3 miljoner, vilket är en ökning med 85 procent jämfört med samma period 2020. Ökningstakten var betydligt snabbare för utrikestrafiken än på Gotlands­färjorna. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

”Tagit tillbaka en del av bortfallet”

– Vi ser att färjetrafiken till och från utländska hamnar tagit tillbaka en del av passagerarbortfallet som vi såg i början av pandemin. Resandet ligger dock fortfarande cirka 25 procent under nivåerna innan pandemin, i slutet på 2019. Hamnarnas godshantering påverkades aldrig lika mycket som passagerartrafiken och är ungefär på samma nivåer som innan pandemin, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Sifforna visar att antal passagerare i utrikes trafik ökade betydligt mer än i inrikestrafiken. Utrikes trafik ökade med mer än 90 procent, till 4,0 miljoner passagerare. Sjötrafiken till och från Finland bidrog mest till ökningen med 805.000 fler passagerare än 2020. Näst mest bidrog Öresundstrafiken med 521 00 fler resenärer, uppger Trafikanalys i pressmeddelandet.

Måttlig ökning av gods

Samtidigt ökade antalet passagerare i inrikes trafik med 36 procent, till 284.000 passagerare. Det är trafiken till och från Gotland som ligger bakom ökningen.

Mängden lossade och lastade varor i svenska hamnar ökade endast måttligt, med en procent till 42,2 miljoner ton, enligt Trafikanalys redovisning.