Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Container | Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Trendbrott i svenska hamnarna

För första gången på tre år ökar godshanteringen i de svenska hamnarna. 2014 ökade volymerna med 3 procent jämfört med året dessförinnan.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]med året dessförinnan.

Enligt nya siffror från myndigheten Trafikanalys uppgick den totala godshanteringen i de svenska hamnarna under förra året till 167 miljoner, vilket alltså är en ökning med 3 procent jämfört med 2013. Mest ökade de lossade varukvantiteterna, som ökade med 4 procent och uppgick till 90 miljoner ton. De lastade kvantiteterna ökade med 2 procent och uppgick till 76 miljoner ton.

Trenden bruten

Det innebär också att de föregående tre årens negativa trend har brutits, och att godshanteringen i de svenska hamnarna nu återigen ökar.

– Även om det bara är en liten ökning är det otroligt positivt att det nu börjar gå bättre. Man hör också mycket mer positiva kommentarer än för en tid sedan. Vi har ju också haft en period där det tuggat på och där det inte skett något dramatiskt, säger Mikael Castanius, branschchef för Sveriges Hamnar, till Sjöfartstidningen.

Räknat med sämre siffror

Enligt Mikael Castanius hade man mot bakgrund av svaveldirektivets införande vid årsskiftet egentligen räknat med att siffrorna skulle bli sämre än vad de blev.

– Ja, det som är glädjande med den här statistiken är att vi hade förväntat oss att det skulle bli en jobbig period med tanke på svaveldirektivet, att det skulle gå ner och framförallt slå mot östkusten. Men så blev det inte. Sedan är det väl tyvärr en del omständigheter med oljepriset som gör det svårt att dra några tydliga slutsatser av svaveldirektivet, så ännu har vi ju inte sett konsekvenserna fullt ut av de nya reglerna.

Torrbulk ökar mest

När det gäller de olika lasttyperna noterades den största ökningen på flytande bulk och torrbulkgods, som ökade med 5 respektive 8 procent. Totalt hanterade hamnarna 61 miljoner ton flytande bulk (58 miljoner 2013), 29 miljoner ton torr bulk (27 miljoner 2013), 13 miljoner containergods (13 miljoner 2013) samt 44 miljoner ton rorogods (43 miljoner 2013). Kategorin ”annan last” var den enda lasttypen som minskade under förra året: från 21 miljoner ton 2013 till 20 miljoner ton 2014.

För det flytande bulkgodset var det framförallt importen av råolja och flytande gas samt exporten av mineraloljeprodukter som bidrog till uppgången. Inom kategorin torrbulk var det framförallt en ökad export av varugrupperna spannmål, cement, kalk och byggnadsmaterial som låg bakom den totala ökningen.

Allt fler kryssningspassagerare

När det gäller passagerartrafiken minskade den marginellt förra året jämfört med 2013. Förra året reste 26 miljoner passagerare med färjorna som går i utrikes trafik, vilket är en minskning med 1 procent från 2013.

Å andra sidan ökade kryssningstrafiken förra året: under 2014 ankom nämligen 567.000 besökande kryssningspassagerare till de svenska hamnarna, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2013.

Betraktar man kryssningstrafiken över en längre tidsperiod ser det ännu mer positivt ut. Under de senaste tio åren har antalet kryssningspassagerare i de svenska hamnarna ökat med 140 procent, där kryssningsanlöpen inte har ökat i samma takt utan trenden snarare varit fartygen får en allt större kapacitet.

Allt större fartyg

Även när det gäller fartygsanlöpen totalt sett dippade den siffran en aning under förra året. Totalt uppgick antalet anlöp till 77.637 fartyg, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med 2013. Tittar man däremot på bruttodräktighet som mått ökade det sammanlagda tonnaget med 3 procent och uppgick till 1.164 miljoner.

 Det vi ser är ju att det på kryssningssidan blir allt större fartyg, och där vet vi att samma sak kommer att hända med godset – det vill säga att det kommer att bli allt större fartyg som anlöper de svenska hamnarna, avslutar Mikael Castanius, branschchef för Sveriges Hamnar.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Przemek

  Den här siffran av 167 miljoner i 2014 är inte rätt. 61 miljoner + 29 miljoner + 23 miljoner + 44 miljoner + 20 miljoner ger 177 miljoner i totalt i förra året, inte 167 miljoner som står i texten.

  • Lars Andersson

   Hej Przemek, tack för din kommentar och ditt påpekande! Det är bra med uppmärksamma läsare, inte minst när det gäller siffertyngda texter. Här är det nämligen undertecknad som helt enkelt skrivit in fel siffra när det gäller containergodset. Det ska inte vara 23 miljoner ton, utan 13 miljoner ton. Felet är nu åtgärdat. Tack igen för påpekandet!

   Med vänliga hälsningar
   Lars Andersson / reporter

   • Przemek

    Inget problem! Tack för att du har korrigerat nyheten så snabbt. Ha en trevlig dag! MVH

    • Lars Andersson

     Tack detsamma!

     / Lars

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]