Fartyg i Skandiahamnen i Göteborg.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Sjöfartsstatistik

Liten påverkan av pandemin i hamnarna

Godshanteringen i svenska hamnar har påverkats relativt lite av pandemin, det enligt en ny rapport från Trafikanalys. Antalet fartygsanlöp har dock minskat samtidigt som andelen svenskregistrerade fartyg som anlöpt svenska hamnar ökat.
Det har bara skett små förändringar i transportmönster och volymer i Sveriges godstransporter under coronapandemin, det enligt Trafikanalys som jämfört statistik från pandemins första år (2020K2–2021K2) med perioden före (2019K1–2020K1).

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]g som anlöpt svenska hamnar ökat.”} /–>

Det har bara skett små förändringar i transportmönster och volymer i Sveriges godstransporter under coronapandemin, det enligt Trafikanalys som jämfört statistik från pandemins första år (2020K2–2021K2) med perioden före (2019K1–2020K1).

– Trots en stor variation i efterfrågan på världsmarknaderna, prisökningar på råvaror och störningar i de globala godstransportsystemen så har de godstransporterna i Sverige ändå fungerat relativt väl, säger Hans Ten Berg, projektledare, Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Även godshanteringen i svenska hamnar har påverkats relativt lite sett till den totalt hanterade godsmängden. Den minskning som finns ligger på –1 procent.

Månader med historiskt låga nivåer

Under enskilda kvartal och månader har dock svängningarna varit större, exempelvis tillhör augusti 2020 och januari 2021 månader med historiskt låga nivåer på godshanteringen i svenska hamnar, 12,9 respektive 12,7 miljoner ton. Enligt Trafikanalys finns det bara ett fåtal månader som noterat lägre volymer än så sedan år 2012.

Ett mönster som Trafikanalys kunnat se är att Norge gått om Tyskland som största avsändarland för ankommande gods till svenska hamnar. Trafikanalys menar att det kan förklaras av en ökad import av olja till Sverige. Hamnarna i Tyskland är fortsatt de som tar emot mest sjöfrakt från Sverige. 

Fler svenskregistrerade fartyg i hamnarna

Trafikanalys har också noterat en betydande minskning av antalet lastförande fartyg under det inledande pandeminåret jämfört med året dessförinnan. De menar dock att det ser ut att ha balanserats av ett bättre utnyttjande av de fartyg som ändå varit i trafik genom att den genomsnittliga lasten för fartygen ökat samtidigt som storleken på fartygen inte har ökat lika mycket.

Trafikanalys har dessutom kunnat se att andelen svenskregistrerade fartyg som trafikerat svenska hamnar har ökat något under pandemin. Före pandemin låg andelen anlöp från svenskregistrerade fartyg på mellan 27 och 33 procent. Under pandemin hade andelen ökat till mellan 30 och 37 procent. De svenska fartygen är i genomsnitt större än de utländska, mätt i bruttodräktighet.

Läs hela rapporten från Trafikanalys här.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]