Fotograf: Captain Tucker

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Sjöbefäl riskerar att upptaxeras

Ett 80-tal sjöbefäl riskerar att upptaxeras med stora belopp. Enligt Skatteverket har de varit skenbart anställda på ett svenskt bemanningsföretag och därigenom sluppit att betala skatt – en uppfattning som bemanningsföretaget anser vara ”helt befängt”. 

Utredningen som Skatteverket arbetat med i några år omfattar omkring 80 sjöanställda, varav merparten sjöbefäl, som arbetat på kryssningsfartyg och privata yachter runtom i världen. Under inkomståren 2009-2011 har de inte betalat någon inkomstskatt för löner på omkring 100 miljoner kronor i vare sig Sverige eller något annan land, något som Skatteverket nu har utrett och hävdar är felaktigt. 

En viktig faktor i sammanhanget är att personerna varit anställda på Kungälvsföretaget AMPM Yacht Management AB, som har uppgett till Skatteverket att man i enlighet med skattereglerna för sjömän med arbetsgivare inom EES-området betalat lön till de sjöanställda men däremot ingen skatt. 

Beskylls för skenavtal 

Skatteverket anser dock att AMPM:s roll som arbetsgivare inte stämmer med verkligheten. Efter att ha begärt in uppgifter från de utländska rederierna anser Skatteverket att befälen i praktiken varit anställda hos arbetsgivare utanför EES, och att de alltså inte automatiskt ska omfattas av skattebefrielse i Sverige.

– Vi har tittat på det här i några år nu, och har kommit fram till att anställningen på Kungälvsföretaget bara varit ett kringgående för att slippa betala skatt. Enligt våra bedömningar är det inte acceptabelt, säger Johan Lundberg, regionsamordnare på Skatteverkets avdelning för utlandstransaktioner. 

Skatteverket har nu fattat så kallade omprövningsbeslut för ett tiotal av de sjöanställda, och i ett av dessa beslut skriver Skatteverket bland annat att ”…anställningsavtalet som upprättats mellan dig och AMPM är ett skenavtal” och att företagets roll i praktiken varit att ”mot ersättning upprätthålla skenet av en arbetsgivare inom EES-området för att du därmed skulle komma i åtnjutande av skattebefrielsereglerna”. 

”Helt befängt” 

Detta är dock något som Peter Alexandersson, vd på AMPM, förnekar bestämt. 

– Det är helt befängt. Några skenavtal har det verkligen inte varit fråga om, vi har riktiga bemanningsavtal med våra kunder, säger han och fortsätter: 

– Vi ska fajtas om det här och driver nu frågan ihop med våra anställda och våra jurister. De tycker för övrigt att den utredning som Skatteverket har gjort är den värsta de har sett, och tycker till och med att vi ska JO-anmäla Skatteverket, säger Peter Alexandersson. 

Har överklagats

Att Skatteverket fått uppfattningen att det skulle ha upprättats skenavtal mellan AMPM och de utländska rederierna beror enligt Peter Alexandersson på missuppfattningar i kommunikationen mellan rederierna och Skatteverket. 

– Det Skatteverket har gjort är att man har ställt frågor till våra kunder om våra anställningsavtal som kunderna inte har förstått vad de svarade på. När vi sedan har uppmärksammat våra kunder om vad det gällde så har de förstått. Och att vi inte skulle vara en riktig arbetsgivare är helt fel. Vi är en helt normal arbetsgivare och uppfyller Skatteverkets alla krav som gäller för att anses vara en riktig arbetsgivare.

De flesta av de sjöanställda som riskerar upptaxering är bosatta i syd- och mellansverige. Enligt Johan Lundberg på Skatteverket har ”en handfull” av dem redan överklagat besluten till Förvaltningsrätten.