SEKO kritiskt mot internationellt register

SEKO sjöfolk har inlett en kampanj mot ett svenskt internationellt register som man menar skulle försämra arbetsvillkoren för svenskt manskap.– Jag är övertygad om att vi i den kampanj vi nu inleder kommer att få hela den svenska fackföreningsrörelsen med oss. Den allvarliga förändring av arbetsrätten som ett Svenskt Internationellt Skeppsregister innebär kan nästa gång även drabba svenska löntagare iland om regeringen Reinfeldt vinner riksdagsvalet i september, säger Kenny Reinhold, SEKO sjöfolk.Flera rederier har flaggat ut fartyg från Sverige det senaste året på grund av det höga kostnadsläget, och fler fartyg ryktas vara på väg. Regeringen har börjat reagera på den kraftigt krympande svenska handelsflottan. En pågående utredning tittar på möjligheterna för ett svenskt internationellt register. Ett sådant register kan innebära konkurrensfördelar att svenskflaggat tonnage blir konkurrenskraftigare. Både Danmark och Norge har internationella register.