Klartecken för ryskt internationellt register

Portnews.ru meddelar att det ryska parlamentet har godkänt en lag om att bilda ett ryskt internationellt register. Syftet är att utveckla handelsflotta och skeppsbyggnad i Ryssland. Lagen tillåter att man skapar ekonomiska, juridiska och organisatoriska förutsättningar för att bygga och operera ryska fartyg. Det nya registret är öppet för last- och passagerarfartyg som går i internationell trafik.