81 fartyg registrerade i ryskt internationellt register

SeaNews.ru meddelar att det i den europeiska delen av Ryssland i slutet av oktober redan hade registrerats 81 fartyg i det nya registret. Antalet överträffar förväntningarna, eftersom lagen om ett ryskt internationellt register trädde i kraft i januari och några mindre problem ännu är olösta. Det första fartyget i registret var torrlastfartyget Karelia. Det enda havsgående fartyget i registret är torrlastfartyget Elena B (ex Paksu, byggd 1978) på 24.285 dwt, som Svemir Shipping Services från Hamburg registrerade i Novorossiysk. Alla de andra 80 fartygen är av riversea-typ.