Samarbetsavtal kan ge STX rysk order

STX Finland kan erhålla en rysk order på ett kombinerat oljesaneringsfartyg och isbrytare av Aker Arctic Technologys ARC 100-design. De finländska företagen STX Finland Oy, Aker Arctic Technology Oy och Southeast Trading Oy har tecknat ett samarbetsavtal med de ryska företagen OAO Sovcomflot och FSUE Rosmorport om att utveckla och bygga ett sådant fartyg för Sovcomflot. Multipurposefartygets asymmetriska skrov baseras på helt ny isbrytningsteknologi från Aker Arctic Technology och möjliggör rörelse i sidled under isbrytning och oljesanering i krävande förhållanden. Genom att gå med sidan före kan fartyget göra en cirka 50 meter bred ränna. Den 67 meter långa och 19 meter breda isbrytaren får tre roderpropelleraggregat och utrustas även för eskortbogsering, bogsering och räddningsuppdrag.