Utbildning av ”is-besättningar” – Stena Bulk och Sovcomflot skriver samarbetsavtal

Stena Bulk i Göteborg och Sovcomflot i Moskva har skrivit ett samarbetsavtal för att säkra tillgången på välutbildade besättningar på isklassade tankfartyg i Östersjön. Samarbetet innebär bl.a. att parterna sponsrar ett träningscenter och ett program för utbildning och träning av sjöpersonal i issjöfart vid Makarov-institutet i St Petersburg. Sovcomflot är sedan tidigare sponsor av Makarov-institutet och Stena har redan ett samarbete med Chalmers Lindholmen. Skolorna kommer nu att starta ett nära samarbete och utbyte. Sovcomflot är Rysslands största rederi med en flotta på 47 fartyg om 3,6 miljoner ton dödvikt. Flottan är en av de yngsta i världen och man har 3.500 sjömän anställda.Stena Bulks flotta består i dag av 69 fartyg på totalt cirka sex miljoner ton dödvikt.