Dannemora Mineral och Finnshipping tecknar samarbetsavtal

Dannemora Mineral och Oy Finnshipping Ltd har med verkan från 1 april 2010 ingått ett avtal som går ut på att Finnshipping ska fungera som Dannemoras skeppningsavdelning. Dannemoras vd och koncernchef Staffan Bennerdt kommenterar händelsen där han säger att ”detta samarbetsavtal med Finnshipping ska ses som att vi tagit ännu ett viktigt steg mot att starta upp driften i Dannemoras gruva.”Avtalet innebär att Finnshipping ska hantera Dannemoras samlade skeppningsaktiviteter med syfte att optimera de sjöburna leveranserna av Dannemoras produkter med avseende på kvalitet, kontroll, funktionalitet och kostnadseffektivitet. Finnshipping är ett skeppsmäklarfötetag baserat i Helsingfors med torrlaster som huvudsyssla.