Kategori: Haveri | Passagerarsjöfart

Säkerheten viktigast

Säkerheten är kryssningsindustrins prioritet nummer ett, understryker direktör för kryssningsorganisation.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] kryssningsorganisation.

I ett öppet brev till reseindustrin skriver Christine Duffy, President och CEO för Cruise Lines International Association (CLIA), att det är ytterst viktigt att branschen förstår och lär sig så mycket som möjligt av den extraordinära och sällsynta olycka som drabbade kryssningsfartyget Costa Concordia.

”Det har förflutit nästan en månad sedan den tragiska olyckan med Costa Concordia, och jag vill förse er med en uppdatering från kryssningsindustrin när vi går från den omedelbara krishanteringen till att fokusera på att åtgärda de frågor som väcks av denna incident och försäkra allmänheten om säkerheten med kryssning”, inleder Duffy skrivelsen, som är daterad den 10 februari 2012.

CLIA kommer nu att fokusera speciellt på två nyckelområden: Granskning av den operativa säkerheten – ”Cruise Industry Operational Safety Review” – samt en ny policy för passagerare för säkerhetsövning med passagerare.

Mänskliga faktorn granskas

Operational Safety Review inkluderar en omfattande genomgång av den mänskliga faktorn samt operativa aspekter av sjösäkerhet. När de bästa rutinerna har klarlagts kommer dessa att distribueras bland CLIA:s medlemmar och lämpliga rekommendationer kommer även att tas upp med IMO. Rekommendationerna kommer att tas fram på fortlöpande basis.

Arbetet inom ramarna för Operational Safety Review avancerar på flera olika fronter. Internt kommer man att utvärdera CLIA:s egna operativa säkerhetsrutiner och procedurer gällande exempelvis navigering, evakuering och träning inför nödsituationer. Vidare kommer man att anlita externa oberoende experter som konsulter. För att implementera eventuella ändringar i regelverk kommer CLIA att samarbeta såväl med IMO som med stater och reglerande organisationer.

Samtliga CLIA-medlemmar är tillsammans med Passenger Shipping Association i Storbritannien och European Cruise Council i Bryssel engagerade i detta arbete.

Övningar med passagerare

Kryssningsindustrin har också infört en ny policy gällande evakueringsövningar för passagerare. Nuvarande regelverk kräver att en mönstring av passagerarna på samlingsstationerna bör hållas senast 24 timmar efter att passagerarna har kommit ombord.

CLIA:s medlemsrederier har kommit överens om att med omedelbar verkan ordna den obligatoriska övningen med nya passagerare redan innan fartyget har lämnat hamnen. Detta förfarande har redan tidigare tillämpats på största delen av kryssningsfartygen.

I sådana fall att passagerare stiger ombord efter att övningen redan har hållits, ingår det i CLIA:s policy att de omedelbart deltar i en säkerhetsgenomgång individuellt eller i grupp.

Är kryssningsfartyg säkra?

Duffy tar även upp den heta frågan om kryssningsfartyg verkligen är säkra.

– Svaret är ja. Av alla former av massturism eller resor utgör kryssningar en av de allra säkraste. Under de senaste fem åren före Costa Concordia-incidenten, kryssade över 100 miljoner mänskor i världen och antalet dödsfall på grund av olycka eller kollision uppgick till 16. Kryssningsbranschen tar säkerheten på största allvar, understryker hon.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]