Rigel lämnar Broström för Milestone

Tyska Rigel Schiffarts har lämnat det kommersiella samarbetet med Broström. Av rederiets tio fartyg som ingått i Broströms kommersiella flotta, kommer nu åtta att befraktas av Milestone Maritime i Holbæk. Fyra av dessa är produkt/kemtankers på 17.080 ton dödvikt, byggda 1993–1994. Övriga fyra är på 21.823 ton dödvikt och byggda 1999–2000.Milestone Maritime bildades när personalen lämnade Broström Tankers Danmark som lades ned i samband med Maersk Tankers köp av Broström. Befraktningsbolaget har kommersiellt management för fartyg från Furetank, Älvtank och Wisby Tankers.