Rigel lämnar Broström för Milestone

Tyska Rigel Schiffarts har lämnat det kommersiella samarbetet med Broström. Av rederiets tio fartyg som ingått i Broströms kommersiella flotta, kommer nu åtta att befraktas av Milestone Maritime i Holbæk. Fyra av dessa är produkt/kemtankers på 17.080 ton dödvikt, byggda 1993–1994. Övriga fyra är på 21.823 ton dödvikt och byggda 1999–2000.Milestone Maritime bildades när personalen lämnade Broström Tankers Danmark som lades ned i samband med Maersk Tankers köp av Broström. Befraktningsbolaget har kommersiellt management för fartyg från Furetank, Älvtank och Wisby Tankers.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.