Uggla lämnar Broström för Svitzer

Robert Uggla lämnar posten som vd för tankrederiet Broström, den första maj tar han över som vd för bogserbåtsrederiet Svitzer – båda bolagen ingår i A. P. Møller-Mærskkoncernen. Under sina drygt två år som vd på Broström har Robert Uggla kämpat mot en svag tankmarknad med låga rater och obalans mellan tillgång och efterfrågan på tonnage. Broström har de senaste åren genomfört ett stort besparingsprogram, bland annat har man reducerat de administrativa kostnaderna för Göteborgskontoret med SEK 40 miljoner på årlig basis. De sista elva svenskflaggade fartygen i flottan har också lämnat Sverige till förmån för DIS. Broström har också på senare inlett en rad nya samarbeten, bland annat med Erik Thun, Rederi AB Gotland och Wisby Tankers, för att förstärka närvaron i de mindre tanksegmenten. Trots de tuffa tiderna menade Robert Uggla i en intervju med Sjöfartstidningen i maj 2011 att Broström kommer att gå stärkt ur krisen för tankmarknaden.– Vi gynnas av att vi ingår i en finansiellt sett stark koncern, och att vi som är minst lika viktigt, har haft modet att fatta svåra men nödvändiga beslut för att etablera en betydligt mer konkurrenskraftig affärsmodell.Claus V. Hemmingsen, styrelsemedlen i A. P. Møller-Mærsk, säger i en kommentar om utnämningen.– Robert har framgångsrikt moderniserat Broström och stärkt bolaget inför den kraftigt konkurrensutsatta och volatila tankmarknaden. Han har visat att han förmågan att verkställa beslut, inte minst när det gäller integrationen mellan Broström och Maersk Tankers. Med de här resultaten så är jag övertygad om att Robert är rätt person att fortsatt utveckla Svitzer.Robert Uggla ersätter Jesper T. Lok som vd för Svitzer. Innan Broström var Robert Uggla Country Manager för Maersk Line i Dubai.Svitzer har en flotta på runt 500 fartyg och drygt 4.500 anställda.