Mångåriga fängelsestraff och miljonböter hotar Rena-befäl

Befälhavaren och andrestyrmannen på containerfartyget Rena som grundstötte på Astrolaberevet utanför Tauranga i Nya Zeeland den 5 oktober åtalas nu för flera brott. Sjöfartsmyndigheten Maritime New Zealand meddelar att de båda kommer att åtalas för att uppsåtligen ha försökt hindra rättvisans gång genom att ändra uppgifter i dokumentationen efter olyckan.Fyra åtalspunkter riktas mot befälhavaren och tre mot styrmannen. Varje punkt kan ge ett fängelsestraff på maximalt sju år.De båda är sedan tidigare åtalade för brott mot lagstiftningen om utsläpp av skadliga ämnen från fartyg. Fälls de på denna punkt riskerar de två års fängelse alternativt maximalt NZD 300.000, cirka 1,6 miljoner kronor, i böter.De är också åtalade för vårdslöshet till sjöss vilket kan ge maximalt ett år i fängelse eller NZD 10.000, cirka 53.000 kronor, i böter.Det mycket komplicerade och tidskrävande bärgningsarbetet fortsätter. När Rena grundstötte hade hon 1.368 containrar ombord. Av dessa spolades 86 överbord. Fram till den 21 december hade bärgningsarbetarna lyckats lossa ytterligare 252 containrar.