Fotograf: Helsingborgs hamn

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Rekordresultat i Helsingborg

Helsingborgs Hamn gör ett resultat på 61 miljoner kronor för 2016, en förbättring på 17 procent från 2015.

Resultatet uppges vara hamnens bästa någonsin. Under 2016 har Helsingborgs hamns totala godsvolym ökat med 7,6 procent. Totalt hanterades 7,9 miljoner ton under året och samtliga godsslag uppvisar tydliga ökningar. Containertrafiken svarar för 73 procent av den totala volymen och ökade 2,8 procent räknat i TEU.

Något färre pax 

Färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör, där Scandlines dominerar, är en av hamnens största trafikströmmar. Totalt 7.513.551 passagerare reste 2016 via hamnen, vilket var 2 procent färre än året innan. 

Förstärkning i containerhamnen

Höjdpunkter från fjolåret var bland annat att en ny mobilkran levererades till containerhamnen och att ombyggnaden av kaj 903 färdigställdes, vilket gör att hamnen kan ta emot större containerfartyg och får ytterligare en kajplats för containerfartyg. Helsingborg som kryssningsdestination fick en extra fjäder i hatten när kryssningsrederiet Aida anlöpte hamnen för första gången, ett resultat av ett simuleringsprojekt som visade hamnens kapacitet att ta emot riktigt stora kryssningsfartyg. 

Öppnar för tillväxt

– Vi har fortsatt utveckla vårt yard planningssystem, uppgraderat vår elförsörjning, köpt en ny mobilkran, investerat i en loadplate och nya reeferpluggar, sjösatt en strömboj och arbetat mycket med interna resurser för att skapa en än mer flexibel hamn. Stora satsningar som ger affärer och öppnar dörrar för större volymer och fler fartyg, skriver vd Niels Vallø i årsredovisningen.

Resultat 2012–2016, mnkr

resultat12-16

 

Hanterad godsmängd 2012–2016, tusen ton

godsmangd12-16

 

Containerhantering 2012–2016, TEU

container12-16