Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Rekord i Göteborgs kryssningstrafik

Göteborg intar en allt starkare position som kryssningsdestination och är nu näst störst i Sverige.

Göteborgs Hamn uppger att kryssning är det snabbast växande resesegmentet i världen. Denna tillväxt har även Göteborg framgångsrikt lyckats ta del av. Med 73 anlöp och sammanlagt 110.000 kryssningspassagerare noterar Göteborg rekordvolymer i sin kryssningstrafik.

– Det är all-time high, vi har aldrig förr haft så många anlöp. Säsongtoppen nådde vi i maj när vi hade sju anlöp med 12.500 gäster på två dagar. Då var det fullt upp i hamnen, säger Jill Söderwall, kryssningsansvarig på Göteborgs Hamn AB.

Betydande inkomstkälla

Göteborgs Hamn och Göteborg & Co har effektiviserat sin marknadsföring mot kryssningsrederierna och dessa satsningar har också gett utdelning. Göteborg är nu den näst största kryssningsdestinationen i Sverige efter Stockholm.  Kryssningsturismen genererade i år omkring 60 miljoner kronor till staden i ren turistekonomisk omsättning.

Årets kryssningssäsong inleddes den 6 april med AIDAcara och avslutas den med samma fartyg den 16 oktober.

De mest representerade nationaliteterna bland de kryssningspassagerare som besöker Göteborg är tyskar, engelsmän och amerikaner. Majoriteten av kryssningsturisterna gästar Göteborg för första gången.

Större och större

År 2000 hade Göteborg nio anlöp med totalt 3.400 passagerare. I genomsnitt var det alltså knappt 380 passagerare per anlöp. I år hade varje kryssningsfartyg som besökte staden i medeltal närmare 1.650 passagerare per anlöp. Detta återspeglar en enorm ökning i storleken på de fartyg som besöker hamnen. Det största kryssningsfartyget under 2014 var Royal Princess om 141.000 bt med kapacitet för 3.560 passagerare.

Inför kryssningssäsongen 2015 har tills vidare 61 anlöp till Göteborg bokats in. Dessa kommer uppskattningsvis att ha drygt 100.000 passagerare ombord.

– Vi ser en generell minskning av kryssningsanlöp i hela regionen nästa år. Att vi lyckats locka hit så många som 61 fartyg ser vi som ett kvitto på att vi gör ett gott jobb med att välkomna våra gäster till staden, säger Jill Söderwall.