Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Göteborgs hamn ökar i flera segment

Göteborgs hamn meddelar att godsvolymerna ökar i flera segment, coronapandemin till trots.
Under det första halvåret 2020 har hanteringen av containrar och energiprodukter i Göteborgs hamn ökat med 4 respektive 22 procent.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ots.”} /–>

Under det första halvåret 2020 har hanteringen av containrar och energiprodukter i Göteborgs hamn ökat med 4 respektive 22 procent.

– Tillsammans med våra terminaloperatörer har vi lyckats hålla hamnen öppen och fullt operativ genom hela året. Det har varit en viktig nyckel till att hamnen kunnat öka i flera segment och visa upp en stark motståndskraft och robusthet i vår godshantering totalt sett så här långt genom Coronapandemin, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Ökar medan andra minskar

Containervolymerna ökade med 4 procent till 401.000 TEU under perioden januari–juni i Göteborgs hamn. Detta samtidigt som andra hamnar runt om i världen visar minusresultat. Under samma period sjönk volymerna med 4 procent i de tio största containerhamnarna i världen.

Containerterminalen har haft full aktivitet utan inställda anlöp på de stora mainlinerfartygen, som står för den viktiga direkttrafiken mellan Göteborg och Asien varje vecka. Dessutom har frekvensen i feedertrafiken bibehållits, samtidigt som feederfartygen ökat i storlek under perioden.

Den goda trenden för containergods till och från hamnen på järnväg fortsätter också att peka uppåt. Volymerna har ökat med 2 procent från redan rekordhöga nivåer under årets första halvår.

– Sammantaget gör det att containersegmentet varit väldigt motståndskraftigt och trenden under året är att Göteborgs hamn fortsätter ta marknadsandelar, säger Elvir Dzanic och fortsätter:

– Hamnbolaget Göteborgs Hamn AB är troligtvis det enda bolaget i Göteborgs stad som inte reviderar ner prognosen för 2020 till följd av coronapandemin. De goda resultaten betyder också att sysselsättningen kopplad till logistikflödena i Göteborg har kunnat upprätthållas. Det handlar om 22.000 personer som på ett eller annat sätt är beroende av Göteborgs hamn för sin försörjning.

Störst ökning i energihamnen

Hanteringen av energiprodukter ökade med 22 procent till 11,8 miljoner ton under januari–juni. De höga volymerna på energisidan förklaras delvis av turbulensen på världsmarknaden och det låga oljepriset till följd av coronapandemin, som i sin tur leder till ökad efterfrågan på inlagring i Göteborgs hamn. Dessutom genomfördes planerade underhållsstopp under samma period 2019, vilket höll nere volymerna något då.

Nedgång i övriga segment

Antalet hanterade roro-enheter minskade med 13 procent till 252.000 enheter. Volymnedgången var stor under april och maj, men med en tydlig återhämtning under juni.

Hanteringen av nya bilar i Göteborgs hamn minskade med 23 procent, till 103.000. Bilsegmentet har drabbats hårt av coronapandemin – både i termer av minskad produktion och vikande nybilsförsäljning. Nedgången vad gäller antalet hanterade nya bilar var som störst under april och maj. Men likt roro-segmentet, som även det påverkas starkt av hur bilindustrin mår, visade bilvolymerna en återhämtning under juni månad.

Kryssningssäsongen i Europa är i stort sett inställd till följd av pandemin och samtliga anlöp på Göteborg ställdes in under första halvåret.

Passagerare på färjor har minskat med 56 procent till 310.000, men ett ökande intresse för färjeresande märktes under slutet av juni.

Volymer i Göteborgs hamn, januari–juni 2020

Volymerjan–jun 2020jan–jun 2019jfr %
Container, TEU401.000384.0004 %
Järnväg, TEU231.000227.0002 %
Roro-enheter252.000291.000-13 %
Nya bilar103.000135.000-23 %
Passagerare310.000741.000-58 %
Kryssningsanlöp24
Energiprodukter, mTon11,89,722 %
Källa: Göteborgs hamn
[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]