Den svenska basindustrins exportframgångar var starkt bidragande till Göteborgs hamns volymrekord under 2023.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

Dubbla rekord för Göteborgs hamn

2023 blev det bästa året någonsin i Göteborgs hamns historia när det kommer till antalet hanterade containrar, det trots oroliga tider i världen. Även antalet kryssningspassagerare slog nytt rekord.
År 2023 har präglats av geopolitisk oro och ekonomisk inbromsning med inflation och ökade räntor. Men trots det har volymerna i en majoritet av godssegmenten i Göteborgs hamn ökat. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande under tisdagen.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ekord.”} /–>

År 2023 har präglats av geopolitisk oro och ekonomisk inbromsning med inflation och ökade räntor. Men trots det har volymerna i en majoritet av godssegmenten i Göteborgs hamn ökat. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande under tisdagen.

Nytt containerrekord

Containersegmentet sticker ut där 2023 blev det bästa året i hamnens 403 år långa historia. Totalt hanterade hamnen 914.000 containrar (TEU) under 2023. Det är en tillväxt med 3 procent jämfört med föregående år och 16.000 fler containrar än hamnens tidigare all time high från 2012.

Enligt hamnen finns flera förklaringar till ökningen. En viktig del är att svensk basindustri, med skogsindustrin i centrum, fortsatt går starkt. Främst är det exportprodukter som ökar, medan importindustrin har ett svårare läge.

Trendbrott för sjunkande importen

Shoppingyran som pågick under pandemin är över, och svenskarna höll hårdare i sina plånböcker under det gångna året. Dock märks ett trendbrott under årets sista kvartal. Under årets tre första kvartal låg nedgången av importen kring 20 procent, medan tappet under fjärde kvartalet stannade kring 10 procent.

– Totalt sett är det ett fantastiskt resultat och ett starkt kvitto på Göteborgs hamns roll som garanten för svensk industris access till omvärlden. Det är glädjande att svensk exportindustri fortsatt står stark och att man på importsidan nu ser en ljusning. Hamnens växande marknadsandel, både nationellt och internationellt, tyder också på ett ytterligare stärkt förtroende från rederier och varuägare som vi är väldigt stolta och tacksamma för, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB i pressmeddelandet.

Jämfört med andra svenska hamnar har Göteborg ökat sin marknadsandel från 53 procent till 57 procent under 2023.

Tapp för rorosegmentet

Inom rorosegmentet sågs en minskning med 4 procent under 2023 för den intraeuropeiska trafiken och likt containersegmentet har importvolymerna gått ner, medan exporten ligger på i princip samma nivå som 2022. Tappet är enligt Göteborgs hamn mindre än i många andra svenska och europeiska hamnar.

– Sett till konjunkturen i Europa, det rådande världsläget och hur rorovolymerna ser ut i andra hamnar så är detta ett bra resultat, säger Claes Sundmark.

Bilsegmentet ökade men energihamnen tappade

Hanteringen av nya bilar ökade med 13 procent till 267.000 med både ökad import och export. Under året sjönk dock hamnens energivolymer med 17 procent till 18,4 miljoner ton jämfört med föregående år. Underhållsstopp på de två stora raffinaderierna i hamnen, samt ett oljepris som inte gynnat inlagring förklarar nedgången enligt hamnen.

Hanteringen av konventionella torrbulkfartyg har däremot fortsatt att öka. Under 2023 hanterades 439.000 ton bulklast, vilket är en ökning med 17 procent. Det är framför allt högvärdig bulklast som ökar, som kartong och pappersmassa. Ett nytt flöde med omlastning av pappersmassa har varit starkt bidragande till tillväxten.

Rekord för kryssningssegmentet

Resandet med färja och kryssningsfartyg fortsätter att öka efter pandemin. På kryssningssidan ökade passagerarantalet med 45 procent under 2023. Det innebar 118.000 passagerare vilket är det högsta årssiffran någonsin i Göteborgs hamn. Totalt anlöpte 81 kryssningsfartyg hamnen under året, vilket är lika många som rekordåret 2022.

Antalet passagerare i färjetrafiken ökade med 7 procent till närmare 1,4 miljoner passagerare.

FAKTA: Göteborgs hamns godsvolymer, helår 2023:

20232022Jfr %
Container, TEU914.000885.0003%
Järnväg, TEU473.000518.000-9%
Ro/ro enheter540.000561.000-4%
Nya bilar267.000238.00013%
Passagerare1.514.0001.414.0007%
Kryssningsanlöp81810%
Energi (m ton)18,422,3-17%
Torrbulk (ton)439.000375.00017%

 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]