Projektledare Andreas Burghauser.

Fotograf: Region Stockholm

Pråmpremiär från tunnelbanebygget

Den 18 februari gick premiärturen för sjötransporterna av bergsmassor från tunnelbanebygget i Stockholm.

Utbyggnaden av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården mot Nacka och Söderort i Stockholm genererar bergmassor som varje dag måste fraktas från Blasieholmen. Staden beställde för ett par år sedan en konsultutredning för att kunna väga för- och nackdelar med att använda väg- respektive sjötransporter för att frakta bort de cirka 600.000 ton bergsmassor som totalt blir resultatet av utbyggnaden.

Mindre koldioxidutsläpp

En slutsats av utredningen var att vid transport med fartyg släpps det ut mindre koldioxid jämfört med lastbil, trots att transportsträckan blir längre, eftersom det blir färre turer. Det skulle ha krävts cirka 50.000 lastbilar för transporterna, men nu körs de istället med pråmen Carrier 1 till Loudden där stenen används för att bygga Norra Djurgårdsstaden.

Projektchefen Andreas Burghauser på Region Stockholm är nöjd över att arbetet nu är igång.

– Vi har inte kört så många turer ännu så det är för tidigt att göra några större analyser, men hittills har det gått bra att lasta på vid Blasieholmen, åka till Loudden och lasta av där och åka tillbaka och vi klarar de bullernivåer som vi har i vår miljödom. Sedan är det självklart väldigt roligt att vara igång med något som vi planerat för under flera år och framförallt att vi lyckats få till hela logistiken för sjötransporter så att vi kan avlasta både gatunätet och miljön, säger han.

Marine Group

Arbetet med att bygga spår- och servicetunnlar från Kungsträdgården utförs av OHLA Sverige, som i sin tur anlitat Marine Group för sjötransporterna.