Fotograf: Preem

Kategori: Energi | Miljö

Domstol ger Preem-utbyggnad grönt ljus

Verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas, det framgår av det yttrande som Mark- och miljööverdomstolen i dag har lämnat över till regeringen.
Vänersborgs tingsrätt har tidigare gett Preems planerade utbyggnad av verksamheten vid Preemraff i Lysekil tillstånd, vilket har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av både miljöorganisationer och privatpersoner. I höstas meddelade regeringen att man hade beslutat att överta prövningen av huruvida utbyggnaden ska tillåtas, med hänvisning till miljöbalken.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] till Mark- och miljööverdomstolen av både miljöorganisationer och privatpersoner. I höstas meddelade regeringen att man hade beslutat att överta prövningen av huruvida utbyggnaden ska tillåtas, med hänvisning till miljöbalken.

Mark- och miljööverdomstolen anser dock att den så kallade stoppregeln i miljöbalken inte kan tillämpas på en verksamhet som ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser.

– Frågan har varit om man kan tillämpa stoppregeln, det vill säga om verksamheten är så farlig att den oavsett försiktighetsmått behöver stoppas, så reglerar EU:s utsläppshandelssystem det här. Klimatlagen är inte tillämplig i det här fallet, säger hovrättslagmannen Claes-Göran Sundberg till Göteborgs-Posten.

Domstolen anser också att klimatmålen som beslutades av riksdagen 2017 inte innebär någon förändring av de krav som kan ställas på koldioxidutsläpp vid prövning av tillstånd till enskilda verksamheter som ingår i utsläppshandelssystemet.

Utbyggnaden av Preemraff har de senaste åren varit föremål för omfattande debatt. I centrum för diskussionerna står den stora ökning av CO2-utsläppen som verksamheten efter utbyggnaden kommer att producera.

Enligt Preems beräkningar i sin senaste tillståndsansökan ökar CO2-utsläppen med en miljon ton per år i och med utbyggnaden. Det kommer enligt Preem med råge att kompenseras av de miljö- och klimatvinster satsningen för med sig.

I Preems utbyggnadsplaner ingår konstruktion av en anläggning som kallas Residue Oil Conversion Complex, där man kommer att kunna uppgradera en större andel än tidigare av raffinaderiets restprodukt, tjockolja, till bränsle med lägre halt av svavel och med mindre miljöpåverkan.

Medan Preem hävdar att utbyggnaden är nödvändig för att uppnå klimatmålen, hävdar Naturskyddsföreningen – en av miljöorganisationerna som har överklagat det tillstånd som utbyggnaden fick hösten 2018 i Vänersborgs tingsrätt – det motsatta: det faktum att utbyggnaden markant ökar Sveriges utsläpp av växthusgaser är inte förenligt med Parisavtalet och riksdagens klimatmål.

Det är regeringen som tar det slutgiltiga beslutet om verksamheten ska få komma till stånd. Mark- och miljööverdomstolens uppgift har varit att handlägga målet åt regeringen och med ett yttrande lämna sin bedömning i frågan.

– Mark- och miljööverdomstolen som har handlagt ärendet är nu klara med sin beredning och har överlämnat det till regeringen tillsammans med ett yttrande. I och med att domstolen nu överlämnar ärendet till regeringen kommer regeringen att inleda sin handläggning av ärendet för att fatta beslut om verksamheten kan tillåtas, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett uttalande.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]