Pirater begär 25 miljoner dollar i lösen

De pirater som har kapat VLCC:n Sirius Star skall enligt nyhetsbyrån AFP ha framställt krav på 25 miljoner dollar i lösensumma. Man skall också ha gett rederiet Vela en tidsfrist på tio dagar. Därefter hotar man med aktioner som ”kan bli katastrofala”.Den Liberia-flaggade Sirius Star – 319.430 dwt, byggd 2008 och med en besättning på 25 personer – kapades i måndags 420 nautiska mil sydost om Mombasa med en oljelast värd USD 100 miljoner. Fartyg plus last betingar ett värde på upp mot två miljarder kronor.