Pirater får ersättning istället för lösen

Den grupp somaliska pirater som kapade det Malaysia-flaggade containerfartyget Albedo, 15.566 dwt, i Adenviken för 17 månader sedan och fortfarande håller fartyget och en besättning på 24 personer som gisslan kan tänka sig att frige fartyget – om de får ersättning för underhåll av fartyget och för att de gett besättningen mat och vatten under den här långa perioden. Internationella medier rapporterar att rederiet, en malaysisk småredare, inte har lyckats få fram pengarna till lösensumman på USD 10 miljoner. Förhandlingarna om fartygets och besättningens frisläppande pågår fortfarande, enligt rapporter har interventioner från stamledare i Somalia spelat en väsentlig roll för utvecklingen.