Oro i G8 för att pirater begär asyl

G8-länderna har enats om att stärka rättssystemen i svaga afrikanska stater som påverkas av sjöröveriet. Just det svaga rättsläget har medfört stora bekymmer i lagföringen av misstänkta pirater. Under G8-mötet i Rom framfördes att tillfångatagna pirater har samma rättsläge som Guantanamo-fångar och från medlemsländerna framkom oro för att misstänkta pirater vars fall prövas i västerländska domstolar kan komma att söka asyl i det aktuella landet. Frågan kommer att diskuteras vidare under EU-toppmöten den här veckan.G8 består av Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA.