Attacken ska ha inträffat i Guineabukten på internationellt vatten omkring 140 nautiska mil väster om Pointe-Noire i Demokratiska republiken Kongo.

Fotograf: Skärmdump Marinetraffic

Kategori: Tank

Piratattack mot danskt fartyg i Guineabukten

Den danskägda produkttankern Monjasa Reformer har utsatts för en pirattack i Guineabukten. Fartyget var svenskägt så sent som i december 2022.

Det var under lördagskvällen lokal tid som det danskägda Liberiaflaggade fartyget Monjasa Reformer ska ha blivit utsatt för en piratattack i Guineabukten på internationellt vatten omkring 140 nautiska mil väster om Pointe-Noire i Kongo-Brazzaville. Enligt rederiet Monjasa har fartyget 16 besättningsmedlemmar ombord, ingen uppges vara dansk medborgare.

Fartyget byggdes 2003 som Ekfors för svenska Ektank, vilka sedan sålde fartyget till det danska rederiet i december 2022.

Fram till december 2022 hette fartyget Ekfors. Foto: Joachim Sjöström

Ingen kontakt med fartyget

I enlighet med de säkerhetsprotokoll som ska följas vid en piratattack har besättningen sökt skydd ombord. Det är dock fortsatt oklart om piraterna fortfarande är ombord på det kapade fartyget.

– Kommunikationskanalerna på fartyget är för närvarande nere. Vi arbetar med de lokala myndigheterna för att etablera kontakt, förstå situationen och ge stöd till besättningen för att ta sig igenom dessa fruktansvärda händelser, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Under tisdagen rapporterade det brittiska säkerhetsföretaget EOS Risk Group en ny position för fartyget, 470 nautiska mil västnordväst om den senast kända positionen.

Allt färre attacker

Området kring Guineabukten har tidigare varit ökänt för piratattacker, men efter insatser från nationella myndigheter har det varit lugnare under de senaste åren enligt ICC International Maritime Bureau, IMB. 

Enligt IMB:s senaste årsrapport som släpptes i början av året, registrerades 115 piratincidenter och väpnade rån mot fartyg i världen under 2022. Det är en minskning mot 2021 då siffran var 132, varav hälften inträffade i sydostasiatiska vatten.

Fortsatta insatser krävs

I Guineabukten har antalet incidenter minskat från 35 under 2021 till 19 under 2022. Dock uppmanar IMB till fortsatta ansträngningar i Guineabukten för att garantera säkerheten för sjöfarten eftersom det fortsatt förekommer incidenter, bland annat två under det sista kvartalet 2022.

– IMB uppskattar de snabba och beslutsamma åtgärderna från internationella marina styrkor och regionala myndigheter i Guineabukten som har bidragit till minskningen av rapporterade incidenter och säkerställt fortsatt säkerhet för besättningar och handel. Båda dessa senare incidenter väcker dock oro och visar att ansträngningar för att förbättra sjösäkerheten i regionen måste fortsätta, säger Michael Howlett, direktör på IMB i ett uttalande.