Fotograf: EU Naval Force Media and Public Information Office

Färre attacker mot fartyg

Piratattackerna till havs minskar kraftigt totalt sett – speciellt utanför Somalia. Men den negativa utvecklingen i Guineabukten vid Afrikas västkust fortsätter med både kapningar och våldsamma attacker.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]och våldsamma attacker.

– Även om antalet attacker har gått ner generellt sett finns det fortfarande ett stort hot – speciellt i vattnen utanför Somalia och i Guineabukten, säger Pottengal Mukundan, högste chef för International Maritime Bureau, IMB.

Enligt den senaste sjöröverirapporten från IMB inträffade 188 incidenter under årets första nio månader, jämfört med 233 motsvarande period i fjol. Det är det lägsta antalet attacker/incidenter sedan 2006.

Tankfartyg

Under perioden togs 266 besättningsmedlemmar som gisslan, att jämföra med 458 i fjol. Tio fartyg kapades, 17 besköts och 140 bordades.

Den negativa utvecklingen i Guineabukten fortsätter med många våldsamma inslag. Under årets första nio månader attackerades 40 fartyg, sju av dessa kapades och 132 besättningsmedlemmar togs som gisslan. I Guineabukten har många attacker skett mot tankfartyg som fraktar olja från oljefälten.

Tio attacker utanför Somalia

I vattnen utanför Somalia inträffade ”bara” tio attacker jämfört med 70 de första nio månaderna i fjol.

– Här spelar den marina närvaron en mycket stor roll. Deras närvaro innebär att piraterna inte kan härja lika fritt som tidigare, säger Pottengal Mukundan.

Per den 30 september höll somaliska pirater två fartyg och 15 besättningsmän som gisslan. Samtidigt höll man 49 besättningsmän från andra fartyg som gisslan på land, där en stor majoritet hållits fångna mer än två år.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]