Pipeline till Fujairah öppnas när Iran återigen hotar med att stänga Hormuz

Iran har upprepat sitt hot om att stänga Hormuzsundet för sjötrafik om inte sanktionerna mot landet avbryts. Enligt Reuters planerar det iranska parlamentet att anta en resolution där man ställer sig bakom en stängning.Samtidigt har en ny pipeline öppnats till Fuijariah som ligger utanför Hormuz. Fullt utbyggd kan denna ta 1,8 miljoner fat per tag, motsvarande cirka tre fjärdedelar av Förenade Arabemirantens oljeexport.