Patrullfartygskontrakt stärker Gryfias kassa

Kontraktet på fem kustbevakningsfartyg innebär en rejäl kapitalförstärkning för Gryfia-varvet i Szczecin. Kontraktet, som är det största i varvets historia, är värt PLN 160 miljoner. Intäkterna motsvarar det kassaflöde som varvet får under 1,5 år av sin reparationsverksamhet. Varvet har även god chans att få en beställning på ytterligare fem enheter.Varvets ledning understryker att det inte är det låga priset som hjälpt dem att vinna kontraktet med 20 andra varv. Varvet har däremot bra rykte på den norska marknaden efter leveransen av två färjor och den senaste leveransen av trålaren ”Krossfjord”.Den första patrullbåten ska sjösättas i höst och leveransen är planerad till våren 2006. De följande fyra fartygen ska leveraras successivt till slutet av 2007.