NYKCool stärker flottan med åtta fartyg

NYKCool stärker sin flotta genom köp, bareboatavtal och timecharter av totalt åtta fartyg. NYK Reefers har förvärvat de två kylfartygen Global Harvest, 422.156 kubikfot, och Crown Topaz, 547.693 kubikfot. Fartygen kommer fortsätta att operera inom NYKCool. NYKCool har ingått två långa bareboatavtal gällande kylfartygen St. Lucia och Dominica på 644.331 kubikfot. Fartygen kommer fortsätta att operera inom NYKCool-flottan.Bolaget har också säkrat två plus två Jumbo-typ kylfartyg på medellånga kontrakt. Det gäller Ice River och Ice Runner på 649.458 kubikfot samt Chaiten, 673.748 kubikfot samt Swan Chacabuco, 677.143 kubikfot.