Skulds kassa krymper

Den norska P&I-klubben Skuld gör ett negativt resultat på USD 59 miljoner för 2008. Avkastningen för investeringar landar på –14,9 procent, vilket Skuld förklarar med ett tufft år med en tilltagande global finanskris. Skulds fria reserver uppgår till USD 144 miljoner, jämfört med USD 203,5 miljoner föregående år.Skulds försäkrade flotta omfattar nu över 50 miljoner brutto.