Fotograf: Terje W Fredh

Kategori: Passagerarsjöfart

”Capella ett kortsiktigt köp”

På Holmön hade man hellre sett att Färjerederiet satsade på en ny och modern färja för Holmöleden istället för att köpa en begagnad från Finland.

Inom Holmöns Infrastrukturgrupp, som sedan sedan 2007 arbetar för en fungerande förbindelse mellan fastlandet och Holmön, är man inte helt nöjd med beslutet att ersätta den nuvarande färjan Helena Elisabet med en gammal färja.

– Vi bedömer detta köp som mycket kortsiktigt och kommer att gå vidare för att få en färja byggd för leden som kräver mycket speciella egenskaper som att den är grundgående, isbrytande och bemästrar grov sjö, stark ström och stormvindar i begränsade hamnutrymmen, säger Thorbjörn Lindberg från Holmöns Infrastrukturgrupp.

Försiktigt positiv

Holmöns infrastrukturgrupp är ändå försiktigt positiv, men menar att en mängd detaljer fortfarande är höljda i dunkel angående Capella (ex Jurmo II) som köpts in av Färjerederiet för trafiken på leden. 

Man befarar bland annat att det kan krävas större ombyggnader på grund av olika regelverk i Sverige som i Finland. Dessutom påpekar man att utvecklingen vad gäller exempelvis skrovform, isegenskaper och miljökrav har gått framåt sedan Capella levererades för närmare 40 år sedan.

– Frågetecknen rätar Trafikverket säkert ut, positivt är ju att färjan lastar mer och att hon troligen bryter is bättre än Helena Elisabet, säger Thorbjörn Lindberg.