ÖB Håkan Syrén i Somalia

Sveriges ÖB Håkan Syrén, för närvarande ordförande i EU:s militära kommitté, har tillsammans med bland annat högste ansvarige för EU Navfor, flottiljamiral Duncan Potts, träffat somaliska myndighetsrepresentanter i Mogadishu för att diskutera det allvarliga säkerhetsläget i landet. EU underströk under mötet att unionen fortsatt kommer att samarbeta med de somaliska myndigheterna för att stärka de somaliska säkerhetsstyrkorna. Somaliska pirater utgör ett allvarligt hot mot delar av handelssjöfarten, för närvarande hålls tio fartyg kapade av somaliska pirater och totalt är 159 besättningsmedlemmar gisslanhållna.