Fotograf: Fredrik Davidsson

Håkan Friberg, verkställande direktör för Sveriges Redareförening, om sin syn på marknaden 2012.

Vad tror du om nästa år?

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]d tror du om nästa år?

– Det har varit tufft under en längre tid, marknaderna sviker, och vi ser inget ljus i tunneln för 2012. Det råder en allmän osäkerhet, vilket innebär att investeringarna stannar av. När det gäller enskilda segment så är tank mest utsatt, det finns alldeles för mycket tonnage ute på marknaden.

Den svenska fjärrtrafikflottan är nere på 100 fartyg – hjälp på väg?

– Läget för den svenskflaggade flottan är oförändrat, vi fortsätter att operera under sämre villkor än våra grannländer. Under våren 2012 ska regeringen presentera en ny sjöfartspolitisk inriktning, men jag har svårt att uttrycka några förväntningar eftersom vi inte har blivit inbjudna till samtal. Det är märkligt att näringsdepartementet inte bjuder in näringen till samtal, detta är oerhört viktiga frågor för oss.

Hur ser du på de kommande svavelbegränsningarna?

– Sverige respekterar av tradition IMO-beslut, därför har jag svårt att se att man inte respekterar svavelutsläppsbegränsningarna för SECA. Vi hoppas dock att regeringen fortsätter att driva frågan om att reglerna bör gälla för hela EU och att man skjuter upp införandet till 2020, det är det enda logiska.

Vilka frågor kommer ni att driva 2012?

– Miljöfrågorna är fortsatt viktiga. Vid sidan om det satsar vi mycket på forskning och utbildning, det är viktigt att vi bibehåller och utvecklar den höga kompetensen inom befälsutbildningarna.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]