Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Folk/företag | Politik

Håkan Friberg lämnar Redareföreningen

Håkan Friberg lämnar posten som vd för Sveriges Redareförening, SRF, han sitter dock kvar tills styrelsen har utsett en ny vd. Bytet är en del av en förnyelseprocess som SRF har dragit igång.

– Styrelsen tillsatte en framtidsgrupp i somras som har listat vad vi lyckats med och vad vi inte lyckats med. Tillsammans med Håkan Friberg har vi kommit fram till att vi behöver ett nytt ansikte i toppen för att göra den nystart som vi vill, säger Lars Höglund, ordförande i Sveriges Redareförening.

Håkan Friberg har varit vd för SRF i tolv år, totalt har han arbetat 23 år inom organisationen.

– Vi har inte så bråttom men vi hoppas att vi har en ny vd på plats före sommaren. Vi ska ha rätt person och man vet inte vad den personen har för uppsägningstid.

Enligt Lars Höglund finns ingen tilltänkt ny vd men det har lagts fram förslag från enskilda medlemsrederier.

– Vi vill att alla medlemmar ska ta fram förslag och så får vi sålla bland dem sedan och hitta en som uppfyller vår profil.

Redareföreningen står nu inför ett förändringsarbete men man ska fortsätta att driva näringens frågor.

– Vi ska försöka jobba på ett modernare sätt. Vi ska lyssna på våra medlemmar och det missnöje som har funnits mot hur föreningen lyckats och vi måste attrahera nya medlemmar som till exempel Northern Offshore Service som håller på med vindkraftparker eller Marin Mätteknik som inte längre är medlemmar. Vi måste rannsaka oss själva och se hur vi kan jobba för att den typen av specialsjöfart ska vilja bli medlemmar hos oss.

Sverige har som sjöfartsnation i årtionden halkat efter grannländerna i väster, där sjöfartsnäringarna vuxit starkt.

Som lobbyorganisation har Sveriges Redareförening jobbat hårt för att svenska rederier ska få ett tonnageskattesystem, liknande det som finns i de flesta sjöfartsnationer och som EU rekomenderar, men misslyckats med att få det infört.

Därefter gick föreningen ut hårt med att Sverige behöver ett internationellt skeppsregister, likt våra grannar, men misslyckades också här.