Håkan Larsson fortsätter som ordförande i SARF

Vid Sjöfartens Arbetgivareförbunds årliga stämma utsågs Håkan Larsson, vd för Transatlantic, till styrelseordförande och Dan Sten Olsson, Stena AB, samt Lars Höglund, Furetank, till 1:e respektive 2:e vice ordförande. Lars Andersson som nyligen utsetts till förhandlingschef i SARF är också ordförande i förhandlingsdelegationen. Staffan Strive, Transatlantic Fleet Services, utsågs till ordförande i kommittén för utbildning och rekrytering (KUR).