Nyttjandeförbud skapar problem för Odfjell i USA

Under första halvåret i år har tre av norska Odfjells tankfartyg belagts med nyttjandeförbud i amerikanska hamnar. Det senaste i raden är ”Bow Power”, byggt 1987 och på 45.600 ton dödvikt, som seglar under Singapore-flagg. Vid en inspektion i New York fann US Coast Guard sprickor i en lasttank och att explosiva gaser läckte ut i ett intilliggande utrymme där gasdetektorssystemet var frånkopplat. Sprickor som upptäcktes vid en inspektion i mars var inte åtgärdade. Såväl Odfjell som Odfjell Asia har nu förts upp på US Coast Guards svarta lista över managementbolag med flottor som har fått två eller fler nyttjandeförbud de senaste 12 månaderna. Odfjell Asia får heller inte transportera laster ägda av den amerikanska staten.Ytterligare ett skandinaviskt bolag finns på den svarta listan, som nu omfattar sju managementbolag. Även Crescent Marine Services, som ingår i Clipper Wondsild Tanker-koncernen, finns på listan efter två nyttjandeförbud.