Endast ett svenskt nyttjandeförbud förra året

Under 2005 utfördes 337 hamnstatskontroller på svenskflaggade fartyg i hamnar inom Paris MOU-regionen. Endast ett fartyg fick nyttjandeförbud. Året innan utfärdades nyttjandeförbud för nio svenskflaggade fartyg.Förra året genomförde den svenska sjöfartsinspektionen 732 hamnstatskontroller på utländska fartyg i svenska hamnar. Elva fartyg fick nyttjandeförbud. Av dessa utfärdades fyra i november–december, ett tankfartyg och tre torrlastfartyg. Fartygen är flaggade i Danmark, Panama, Honduras samt St Vincent & Grenadinerna. Två kvarhölls på grund av skador efter grundstötningar.