Nytt hamnavtal medför radikala förändringar

Om medlemmarna godkänner det nya avtal som det finländska fackförbundet AKT förhandlat fram för hamnarnas stuveriarbetare kommer detta att innebära radikala förändringar i arbetstiderna. Det blir bl.a. möjligt att i finländska hamnar utföra arbete i treskift utan extra övertidsersättningar. Hittills har allt stuveriarbete på nätterna utförts som övertidsarbete.– Om utvidgat treskiftesarbete tas i bruk kan man utföra stuveriarbete även på natten mot en viss kompensation, förklarar kommunikationsdirektör Hilkka Ahde vid AKT till SST.Fackförbundet har i stället krävt begränsning av andelen tillfällig arbetskraft i hamnarna. Det nya avtalet begränsar denna till högst tio procent.– I dag har det i vissa hamnar funnits upp till 25 procent tillfällig arbetskraft, vilkas arbetsförhållande inleds på morgonen och upphör på kvällen, säger Ahde.