Förändringar i Wilh. Wilhelmsens ledning

Nils Petter Dyvik lämnar posten som koncernchef för Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) från och med den 1 april. Han efterträds av Arild B. Iversen, som för närvarande är vice vd för shipping och logistics i WWL. Dyvik blir från den 1 augusti finansdirektör i Wilh. Wilhelmsen (WW), en tjänst som för närvarande innehas av Sjur Galtung. Galtung kommer dock att fortsätta som biträdande koncerncef i WW. Thomas Wilhelmsen, son till Wilhelm Wilhelmsen, har utnämnts till vice vd för shipping och Stephen Cadden blir vice vd för logistics.