Norskt avtal i hamn

Norges Rederiforbund har tillsammans med fackförbunden Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund och Det norske maskinistforbund kommit överens om en ny utrikesuppgörelse. Uppgörelsen innebär att ombordanställda på färjorna i utrikestrafik, bojlastare och servicefartyg till offshoreindustrin registrerade i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister) får en löneökning på 3,75 procent i månaden, dock minst 750 kronor.