Nytt avtal i hamn i Finland

Fackförbundet AKT och hamnoperatörerna har godkänt medlingsförslaget i den finländska hamnkonflikten. Inom AKT röstade medlemmarna i vissa hamnar för och i vissa hamnar emot förslaget men styrelsen ansåg att resultatet som helhet motiverade ett godkännande. Det nya treåriga kollektivavtalet möjliggör bl.a. kontinuerligt treskiftsarbete i hamnarna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.