Norskt NOx-avtal undertecknat

Det norska NOx-avtalet mellan miljödepartementet och 14 näringslivsorganisationer undertecknades den 14 maj. Avtalet avser att reducera NOx-utsläppen betydligt. Företag som ansluter sig till avtalet slipper att betala NOx-skatt under tre år, i gengäld måste de betala in pengar till näringslivets NOx-fond som skall bidra till att finansiera utsläppsminskande åtgärder.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.