Norskt NOx-avtal undertecknat

Det norska NOx-avtalet mellan miljödepartementet och 14 näringslivsorganisationer undertecknades den 14 maj. Avtalet avser att reducera NOx-utsläppen betydligt. Företag som ansluter sig till avtalet slipper att betala NOx-skatt under tre år, i gengäld måste de betala in pengar till näringslivets NOx-fond som skall bidra till att finansiera utsläppsminskande åtgärder.