Norska staten slipper skadestånd för Rocknes

Den norska staten som i tingsrätten blev dömd att betala närmare NOK 23 miljoner till 13 försäkringsbolag för att det grund som bulkfartyget Rocknes seglade på i januari 2004 inte fanns utmärkt i sjökortet, har nu helt friats från ansvar i en högre instans.Det ursprungliga kravet från bolagen var NOK 580 miljoner. Borgating lagmannsrett menar att även om grundet inte fanns med i sjökortet hade detta ingen betydelse i den orsakskedja som ledde fram till den förlisning som kostade 18 sjömän livet. Enligt lagmannsretten berodde olyckan på en felnavigering orsakad av dålig sikt, svåra strömförhållanden och lågvatten.Domen kan komma att överklagas.