Förundersökning mot norska sjökarteverket för ”Rocknes”-olyckan

En förundersökning har inletts mot Statens Kartverk Sjø som misstänks för vårdslöshet i tjänsteutövning för att man inte fört vidare information om det grund som inte fanns utsatt på sjökortet och som ”Rocknes” grundstötte på i januari förra året. ”Rocknes” kapsejsade, 18 sjömän miste livet och miljöskadorna blev betydande. Myndigheten visste om grundet men missade att förse Kystverket med informationen och därmed visste inte lotsarna om det. Lotsen på ”Rocknes” har friats från alla misstankar. Statens Kartverk Sjø kan bli bötfällt och i så fall får staten betala böterna, men detta kan också få bäring på den kommande rättegången där P&I-klubben Gard, Norwegian Hull Club och rederiet kräver ersättning på totalt 330 miljoner för kostnader i samband med olyckan och för reparationen. Myndigheten avvisar alla anklagelser och kan också komma att vägra betala en bot. I så fall kan det bli tal om en straffrättslig prövning.