Fred Olsen stämmer norska staten

De Fred Olsen-kontrollerade bolagen Bonheur, Ganger Rolf och Fred Olsen Shipping stämmer den norska staten på miljontals kronor på grund av de nya rederiskattereglerna. – Vi hade två bolag innanför rederibeskattningen vid införandet av de nya reglerna. På grund av övergångsreglerna, som senare visade sig strida mot grundlagen, tvingades de här bolagen antingen träda in i det nya systemet, med de skattemässiga konsekvenser det medförde, eller välja att stå utanför, säger Fred Olsen-koncernens finansdirektör Jan Peter Valheim till Dagens Næringsliv.Bolagen valde att stå utanför systemet eftersom det framstod som mest gynnsamt vid tiden, men bolagen fick istället betala 28 procent skatt på de skattefria rederiintäkterna. – Under 2010 slog Högsta Domstolen fast att övergångsreglerna stred mot grundlagen och vi har nu fått nya övergångsregler,säger Jan Peter Valheim.Den nya beskatteingen ligger på 6,67 procent. Bolagen anser därför att man har påförts en merskatt på sammanlagt NOK 77 miljoner.– Vi hoppas att domstolen kommer att se det orimliga i det här.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]