Marinmuseum i Karlskrona får överta ett antal bärgade föremål från vraket av det svenska örlogskeppet Prinsessan Sophia Albertina.

Fotograf: Marinmuseum/SMTM.

Kategori: Kultur

Nederländerna lämnar ut vrakfynd till Sverige

Under sommaren har ett antal föremål fraktats från Nederländerna till Marinmuseum i Karlskrona. Det handlar om bärgade föremål från vraket av det svenska örlogskeppet Prinsessan Sophia Albertina som sjönk utanför Nederländerna 1781 och som hittades 1989.

Linjeskeppet Sophia Albertina sjösattes i Karlskrona 1764. Under en stormig augustinatt 1781 gick fartyget på grund och sjönk utanför Nederländernas kust. Fler än 400 officerare och sjömän miste livet i en av de svåraste olyckorna i svenska flottans 500-åriga historia.

Under 1989 återfanns vraket då delar fastnade i en fiskares nät. Efter att fiskare bärgat flera kanoner och skeppsdelar och andra dykningar genomförts kunde Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE (den nederländska motsvarigheten till svenska Riksantikvarieämbetet), identifiera vraket.

Överförs till Sverige

RCE anser att föremålen tillhör den svenska staten och hör hemma i Sverige. Efter önskemål från RCE överförs därför nu föremålen till Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, som Marinmuseum är en del av.

– Det är mycket ovanligt att museiföremål byter land på det här sättet. Det finns ett omfattande regelverk kring insamling av föremål och flera aspekter att ta hänsyn till. Vi har haft en bra dialog med nederländska RCE och Riksantikvarieämbetet och vi är glada att vi nu är i hamn med detta, säger Johan Löfgren, chef för samlingsenheten Marinmuseum i ett pressmeddelande.

Skälen till att Marinmuseum övertar föremålen är flera.

– De kompletterar våra samlingar som har dålig representation av föremål från dessa fartyg som var så bärande i svenska flottans operationer under 1700-talet. Föremålen är också redan bärgade och konserverade och det finns ingen önskan att behålla dem i Nederländerna, säger han.

Visas på museet

Främst handlar det om föremål som bärgades från vraket i syfte att identifiera fartyget. Till exempel finns tidstypiska skärvor och detaljer som använts som dateringsunderlag samt tackjärn som var en svensk företeelse på den tiden. Det finns också en del personliga tillhörigheter, så som spännen och knappar samt ett antal muskötkulor och en ammunitionskista.

Föremålen har fraktats till Sverige under sommaren och har inventerats, ordnats och registrerats i Marinmuseums samlingar. Ett urval visas nu i Temarummet på museet.

– Vi ser fram mot att få visa dessa intressanta föremål för våra besökare som en del i berättelsen om örlogsskeppet Prinsessan Sophia Albertina, säger Johan Löfgren i pressmeddelandet.