Marinmuseum

  • Vrakfynd. Under sommaren har ett antal föremål fraktats från Nederländerna till Marinmuseum i Karlskrona. Det handlar om bärgade föremål från vraket av det svenska örlogskeppet Prinsessan Sophia Albertina som sjönk utanför Nederländerna 1781 och som hittades 1989.