Fotograf: Kmtf

Kategori: Ekonomi | Tank

Navix utökar sin flotta

Navix Maritime Chartering AB har ingått kommersiellt managementavtal med det kazakstanska rederiet Kazmortransflot (KMTF) för ett antal grundgående produkttankfartyg.

Avtalet gäller specialbyggda, havsgående 13.000 tons tankfartyg, byggda mellan 2009 och 2012. Det första fartyget som Navix tar över kommersiellt management för är Atyrau. Det beräknas ske senhösten 2015, och då kommer även fartyget till Europa. För närvarande kör fartygen i Kaspiska havet. Fartygen kommer segla via ryska floder och det tar cirka tre veckor innan de kommer ut i St Petersburg.

– Vi får se hur många det blir i slutändan, men de har totalt sex stycken. Vi börjar med ett fartyg och så kommer det fler efter hand, det är tanken, säger Kjell Frömyhr, kommersiell direktör på Navix, till Sjöfartstidningen.

Flexibilitet

Enligt Kjell Frömyhr är fartygens kapacitet 14.610 kubikmeter vid 98 procents fyllnadsgrad eller cirka 12.500 ton vid 6,97 meters djupgående. Han räknar med att detta blir en nisch och förhoppningsvis ett lyckat komplement till den existerande flottan i Europa.

Med dessa fartyg räknar Navix med att öka sin närvaro på marknaden för rena och smutsiga petroleumprodukter. Fartygen ska opereras i nordvästra Europa och på Östersjön.

– Detta är i enlighet med vår strategi att bygga upp en flexibel flotta i bägge segmenten. Vi tror att detta ska stärka Navix-flottan och närvaron på marknaden. Vi räknar även med att befraktarna får större flexibilitet med KMTF-fartygen.

Nisch

Kjell Frömyhr berättar att Navix ser att de här fartygen kommer att passar bra i norra Europa.

– Det finns väldigt mycket 13.000-tonnare här. Nu har ju en del försvunnit till Fjärran östern och det vi har sett med andra 13.000-tonnare är att förbrukningen är ganska hög och att de har ganska stort djupgående. De här fartygen lastar 12.500 ton på ungefär 7 meter. Det är en liten nisch i det hela, vi tror inte att de kommer att konkurrera med den andra 13.000-tons storleken.

Lastar mer

Navix ser även att det finns ett behov i vissa hamnar i Östersjön och på kontinenten av att kunna lasta ut större volymer på 7 meters djupgående än vad som är fallet idag.

– Det är därför som vi tror på de här speciella fartygen som lastar så pass mycket på 7 meter. De är inte renodlade flodbåtar, men de är lite mer av specialbyggen som också kan gå på floderna. De har också väldigt bra maskiner, säger Kjell Frömyhr och fortsätter:

– De har 14.600 kubik så de är väldigt bra på både bensin och nafta i de här hamnarna. Idag är det ju 7.000 till 8.000-tonnare som lastar där inne. De här kan lasta nästan 10.000 ton nafta på samma draft, så vi hoppas att de ska passa in. Vi har redan fått mycket bra respons på dessa fartyg och intresset är stort.

Kommentarer

 • Martin Larsson

  Detta håller jag tummarna för!

 • Unbdrande

  Isklass??

  • Anonymous

   Måste vara isklass i de ryska floderna och Kaspiska Havet, annars blir säsongen alltför kort.

 • Fd tankstyrman

  Otroligt skoj att det händer nått i svensk sjöfart, även befraktning ger ju positiva följdverkningar.
  Behöver ni rekrytera mer folk till Navix nu?

 • Anonymous

  Otroligt synd att detta billiga tonnage kommer hit och förstör marknaden

  • Anonymous

   Du menar att det är synd om turkarna att dom for konkurens av annat billigt tonnage!

 • Anna Hedén

  Snyggt jobbat Navix! Skalekonomi funkar ju även på ’mindre’ skalor, inte bara stortank 🙂

 • Anonymous

  alla vill ju vara billiga !

Artikeln är stängd för fler kommentarer