Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Forskning

Minskade volymer i svenska hamnar

2013 hanterades totalt 162 miljoner ton gods över kaj i de svenska hamnarna. En minskning med 7 procent jämfört med 2012 som innebär att godshanteringen är tillbaka på 2009 års nivå. Det visar Trafikanalys officiella statistik om sjötrafik.

– Under lång tid ökade hamnarnas godshantering i stort sett varje år. De senaste fem åren har den trenden avstannat, både i Sverige och i Finland och Danmark, säger Fredrik Söderbaum på Trafikanalys.

Det hänger delvis samman med den svaga återhämtningen i ekonomin efter finanskrisens år. Efter en tillfällig uppgång 2010 så har industrins varuproduktion och utrikeshandelsstatistiken återigen en nedåtgående trend.

Lika lite som 2003

Det är framförallt utrikes godshantering som minskat, och huvudsakligen gods av lasttypen flytande bulkgods som råolja, olje- och kemiska produkter. Mängderna för 2013 ligger på nivå med 2003. Vissa andra lasttyper, såsom containrar och roroenheter har visserligen ökat jämfört med 2009 men når ändå inte upp till 2010-2012 års nivåer. Nedgången i hanterad godsmängd gäller såväl lastat som lossat gods.

Under 2013 uppgick antalet passagerare i utrikes färjetrafik till 26,1 miljoner. 40 procent reste till eller från danska hamnar, 35 procent till eller från finska hamnar och 8 procent till eller från tyska hamnar. Passagerarantalet fäljer sedan länge en svagt minskande trend. 1999 hade, innan Öresundsbron öppnades 2000, åkte 41,1 miljoner passagerare fartyg till eller från Sverige.

Kommentarer

  • Anonymous

    Snart är alla hamnar bebyggda med bostadshus och svensk industri får lägga ned.

  • Karina Linnér

    Intressant, men jag hoppas att ni vill utveckla det lite mer. Olja m.m. har minskat- beror det på att folk och fabriker har energieffektiviserat?
    Containers o liknande har också minskat lite grand, beror det på att det kommer in mer gods på lastbil över bron och kanske via andra landförbindelser?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.