Helsingborg Hamns resultat bra trots minskade volymer

Helsingborg Hamns resultat för 2008 landade på 35,2 miljoner, vilket är betydligt mer än 2007 års 19,7 miljoner, men då bidrar försäljningen av hamnens bogserbåtar kraftigt till det goda resultatet.Totalt hanterades i hamnen åtta miljoner ton sjö- och landburet gods under 2008, en minskning med 2,3 procent. Containerhanteringen minskade med 12,6 procent som en följd av att Samskip lämnade Helsingborg. Styckegodshanteringen minskade med hela 28,7 procent medan bulkhanteringen ökade med 44,2 procent. Färjetrafiken över Öresund minskade något, 0,5 procent 2008.Kryssningstrafiken på Helsingborg ser ut att slå rekord med 14 fartygsbesök och 25.000 förväntade besökare 2009.