Minskade volymer men högre vinst i Esbjerg

Hamnen i Esbjerg redovisar en 10-procentig ökning av intäkterna till DKK 119 miljoner för 2008, trots att godshanteringen minskade med 18 procent till 3,8 miljoner ton. Framförallt minskade kolimporten från 943.000 ton till 287.000 ton. Dessutom minskade containerhanteringen med 18 procent. Vinsten blev DKK 41,2 miljoner. Hamnen räknar med ett fortsatt fall i lastomsättning i år.